Pečuje při tom o šestnáct klientů s mentálním a kombinovaným postižením. Zřídila ho společnost Háta.

„Naši klienti jsou z Ledečska, Světelska, ale také z Vlkanova, Humpolce a Vlašimi. Do zařízení jezdí autobusem, některé z nich vozí rodiče, dopravu ostatních klientů, hlavně z Vlašimi a Světelska, zajišťujeme my. Staráme se o dospělé klienty od osmnácti let výše," poskytla základní údaje ředitelka Háty Iveta Vrbová.

Centrum nabízí klientům každý den pestrý program, který jim má pomoci začlenit se do společnosti a naučit se samostatnosti v mezích jejich možností. „Klienty doprovázíme do kina a do restaurace, aby se naučili společensky chovat. Někteří z nich to už mnohdy umějí lépe než jejich, v uvozovkách, normální vrstevníci. Nechceme klienty držet v izolaci za zdí. Vodíme je do obchodu, aby zvládli běžný nákup. Jezdíme s nimi na výlety. Nedávno jsme byli také v České televizi. Pořádáme pro klienty kulturní programy," upřesnila Vrbová.

Sociální bazar

Někteří klienti chodí pomáhat i do sociálního bazaru, který Barborka otevřela letos v lednu. „O bazar je v Ledči velký zájem. Nejenom o ošacení, ale také o nábytek. Klienti se učí v bazaru jednat se zákazníky, rovnat zboží, počítat peníze," dodala Vrbová. Například šestadvacetiletá Alena (celé jméno si rodina zveřejnit nepřála, redakce ho zná) jezdí do Barborky z Leštiny u Kozlova.

„Moc se mi tady líbí. Jezdím autobusem. Nejvíc mě baví psaní a malování, vedu si svůj deníček, chtěla bych být novinářkou," prozradila usměvavá dívka, která je, stejně jako většina ostatních klientů, v Barborce už od začátku. Centrum denních služeb se v Ledči nad Sázavou bylo otevřeno poprvé loni v prostorách bývalé výrobny léků Zentiva.

„Nebylo to pro nás jednoduché, Začínali jsme prakticky z ničeho. Prostory jsme sami opravili a vymalovali. Přesto se nám podařilo sehnat finance na provoz, a to díky sponzorům ve výši asi 600 tisíc korun, což považuji za nesporný úspěch. Neboť sehnat sponzory pro oblast sociální péče je velmi tvrdý oříšek. Poté, co jsme se zařadili do takzvaného střednědobého plánu sociálních služeb, získali jsme dotace také od Kraje Vysočina," popsala Iveta Vrbová nelehké začátky, kterými muselo centrum projít. Přispívají i město Ledeč nad Sázavou a obce a města, z nichž pocházejí klienti, na chodu se podílí i Úřad práce, protože někteří naši zaměstnanci jsou lidé se zdravotním postižením.
Barborka se stejně jako většina zařízení nabízejících sociální služby trvale potýká s nedostatkem financí. „Samozřejmě bychom uvítali, kdyby naše zařízení dostávalo stejné dotace, jako jiná zařízení podobného typu. Myslím, že jsme trochu podhodnoceni, nicméně vedeme v tomto směru jednání s Krajem Vysočina a doufáme v dobrý konec. Letos jsme na provoz dostali něco přes 1,5 milionů korun, což bohužel nestačí na pokrytí nákladů," konstatovala Vrbová.

Jak zdůraznila, přes všechny starosti, které provoz centra denních služeb přináší je hrdá na to, že klienti jsou v zařízení spokojení, stejně tak si péči v Barborce pochvalují i jejich rodiče.

„Navíc se ukazuje, že i město Ledeč nás začalo brát na vědomí. Navázali jsme i čilé kontakty s ostatními zařízeními podobného typu, se zařízením ve Zboží, Háji nebo Lukavci. Vedení města s námi komunikuje a vychází nám podle možností vstříc," zdůraznila Vrbová.
Barborka má v současné době devět zaměstnanců, z toho šest z nich pečuje přímo o klienty, další tři, jedná se o lidi se zdravotním postižením, pracují v údržbě, kuchyni a administrativě.

Kraj nedostal dost peněz od státu

Složitou finanční situaci poskytovatelů sociálních služeb plně chápe Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a rodinné politiky. „Je třeba uvést, že bylo nutné v rámci omezeného objemu prostředků zohlednit celou řadu okolností. Ministerstvo práce poskytlo na financování sociálních služeb méně prostředků méně prostředků než v roce 2015, ale podobně jako byla síť poskytovatelů z naší strany rozšířena o centrum Barborka, bylo nutné také v souvislosti s procesem stárnutí populace, přistoupit k rozšíření sítě sociálních služeb pro rok 2016," konstatoval radní.

Kraj Vysočina přechází podle radního Krčála na systém vyrovnávací platby, který používá speciální výpočtové vzorce. „Tento systém by však při jednorázovém zavedení podle našich analýz vedl k existenčnímu ohrožení některých zavedených sociálních služeb a k neschopnosti kraje financovat některé nárůsty. Protože se nacházíme v přechodném období, používáme mechanismus, který umožňuje navýšit dotaci o 10 % oproti předcházejícímu roku u nedostatečně financovaných služeb (s tím postupem počítáme také u centra Barborka) a u sociálních služeb, které byly financovány příliš vysokou platbou, umožňuje snížit dotaci na 90 %. Takto upravené příspěvky nebylo možné schválit nyní a byly plošně pokráceny cca o 10 %," vysvětlil radní Krčál.

Pokud kraj obdrží navýšení prostředků ze státního rozpočtu, může být dotace kraje v průběhu roku plošně navýšena. V roce 2015 bylo na uvedené zařízení poskytnuto 1 564 tisíc korun, v letošním roce to je zatím částka 1 563 tisíc korun, ale pokud se nám podaří získat další finanční prostředky, bylo by možné tuto částku navýšit na 1 720 tisíc korun, popřípadě i více. Všechno však závisí na tom, kolik peněz bude možné na sociální služby v kraji Vysočina použít.