Podle předběžných propočtů by omlazení parku ve Zboží mělo stát více než dva miliony korun. Jen pro upřesnění, jde  o park v areálu bývalého Ústavu sociální péče, dnes Domova ve Zboží, který pečuje o mentálně handicapované klienty.
Podle ředitele zařízení Josefa Procházky park velkou úpravu už nutně potřebuje. „Poslední revitalizace se uskutečnila již před více než deseti lety. Za tu dobu park opět zchátral. Některé stromy jsou vážně poškozené, vykazují závažné defekty a hrozí pádem," popsal situaci Procházka. Ten dodal, že v areálu se nachází i problematická plocha nefunkční vodní nádrže, ale ani cesty nejsou v dobrém stavu.

Peníze z EU 
a rozpočtu kraje

V současné době je revitalizace parku ve Zboží ve fázi projektu. Podpořil ho i Kraj Vysočina. Další postup bude také záležet na dotacích z fondů Evropské unie.
Cílem revitalizace ve Zboží  je podle krajského radního Zdeňka Chláda uvedení parku  do stavu, který by odpovídal požadavkům současného provozu ústavu a neohrožoval by veřejnost.

„Pokácí se dřeviny ohrožující bezpečnost návštěvníků a   zaměstnanců v areálu parku. Stromy i keře jsou ve špatném stavu a nevyhovují ani kompozičně," vysvětlil Chlád.
Projekt podle něj počítá také s regenerací trávníků na plochách poškozených kácením a odstraněním pařezů.

Nejdůležitějším krokem ale bude zajištění finančních pro-středků. Tři čtvrtiny plánované částky má pokrýt státní dotace Ministerstva životního prostředí čerpaná z fondů Evropské unie, o kterou však bude Kraj Vysočina teprve žádat. Zbývající finance uvolní  Kraj Vysočina ze svého rozpočtu. Revitalizace parku by měla začít podle Procházky v příštím roce.

Zařízení ve Zboží ale není jediné, kde by měly probíhat parkové úpravy. Náročná revitalizace čeká park u dětského domova v Nové Vsi u Chotěboře.

Komplexními úpravami té-měř za dva miliony korun projde veškerá zeleň. Bude vysázeno 1 812 kusů dřevin, odborně ošetřeno 179 kusů stromů a pokáceno 284 kusů starých a nemocných dřevin. Práce budou probíhat více než dva roky, předpokládaný konec revitalizace je stanoven na prosinec 2014.

Připomeňme, že omlazování parků ve Zboží a v areálu novoveského dětského domova je součástí projektu nazvaného Revitalizace parků. Ten vznikl v roce 2009 za podpory Kraje Vysočina a týká se parků v zařízeních, jejichž zřizovatelem je Kraj Vysočina.