Byla to další úspěšná akce, jejímž smyslem bylo podpořit okolní venkovské školičky – dobrovolné finanční příspěvky hostů byly určeny pro Základní školu ve Věži. V předchozích letech se podobné akce konaly na podporu škol v Lípě a Herálci – Úsobí. Tentokrát se vybralo 3 720 korun, které byly předány řediteli školy.

Ve slavnostně vyzdobeném sále nabitém k prasknutí vystoupilo klarinetové trio žáků ZUŠ z Havlíčkova Brodu pod vedením pana Brožka, konzervatoristka Šárka Vencová a skupina LaVia z Přibyslavi. O své vánoční vzpomínky se podělili herci Horáckého divadla z Jihlavy Anna Bazgerová a Josef Kundera. Venku při rozsvícení stromečku zazpíval pěvecký sbor z Okrouhlice i Havlíčkova Brodu. Všichni účinkující vystupovali bez nároku na honorář.

Ve veřejné knihovně KD byla hezká výstavka umělecké tvořivosti sousedů z okolních vesnic a několik stánků nabízelo krásné vánoční dekorace. Děti z věžské školičky připravily výstavku svých prací a vyrobily pro hosty moc pěkná vánoční přáníčka. V rámci programu pořadatelky poděkovaly bývalému starostovi a zastupitelům obce za dosavadní nezištnou spolupráci a velkou podporu spolkové činnosti.

Nezbývá než doufat, že i nové zastupitelstvo se bude o své občany starat stejně příkladně jako to minulé.

Vzácní hosté

Obyvatele Květinova přijeli navštívit senátor pan Jan Veleba, poslankyně paní Jana Fischerová, za Kraj Vysočina paní Marie Kružíková a za Havlíčkův Brod zastupitel pan Ivan Kuželka.

Pořadatelky děkují všem za jejich ochotu podpořit naši malou obec a zvlášť děkují za účast ředitelům základních škol a také starostům okolních obcí – z Michalovic panu Novotnému, z Věže panu Bártovi a z Herálce panu Ulrichovi. Starostovi Lípy panu Kuncovi děkují za bezplatné zapůjčení zvukové aparatury.

Největší poděkování ale patří všem obyvatelům Květinova, kteří se přišli v hojném počtu nejen pobavit, ale také se aktivně podíleli na přípravách – báječné vánoční cukroví, které všem tak chutnalo, napekly ve vlastní režii květinovské hospodyňky od babiček po vnučky.

Pavlína Vencová