„Předpokládáme, že výběrové řízení na dodavatele obchvatu Havlíčkova Brodu vyhlásíme v červenci roku 2017. K vlastnímu zahájení stavby by mělo dojít o rok později, 
v dubnu. Do užívání by pak celé dílo, jehož cena byla v roce 2012 vyčíslena na 1,54 miliardy korun, mělo být předáno 
v říjnu 2020," uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Ta dodala, že v současné době ŘSD objednalo znalecké posudky na výkup pozemků. „Po jejich dodání zahájí ŘSD jednání 
s jejich vlastníky," pokračovala Ledvinová s tím, že ŘSD bude o pozemcích jednat s asi pětasedmdesáti majiteli. „Cena za odkup pozemků nebyla prozatím stanovena," podotkla Ledvinová. ŘSD je podle jejího vyjádření připraveno jednat i s těmi vlastníky, kteří na odprodej svých pozemků nebudou chtít v úvodních fázích výkupů přistoupit.

Město v roli zprostředkovatele?

Portál občasník.eu na facebookovém účtu Havlíčko᠆brodského deníku právě v této souvislosti upozornil, že plánovanou výstavbu jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu může ohrozit spor státu se soukromým zemědělcem z Baštínova. Ten již měl angažovat i právníka, který figuroval v dnes již legendárním sporu státu s Marií Havránkovou při výkupu pozemků u Hradce Králové.

„O tomto sporu, který může nastat, víme. Již dříve jsme deklarovali, že město Havlíčkův Brod v něm může sehrát roli jistého zprostředkovatele," zareagoval místostarosta města Libor Honzárek.

Obchvat Havlíčkova Brodu bude měřit 4,12 kilometru a na hlavní trase ho bude spoluvytvářet sedm mostů. Na financování výstavby mimoúrovňové křižovatky u Termesiv je připravena se podílet i havlíčkobrodská radnice, a to sumou padesáti milionů korun.

Havlíčkův Brod ale není 
v současné době jediným městem okresu, které usiluje o výstavbu obchvatové komunikace. Po obchvatu volá i Světlá nad Sázavou.

„Jedním z výsledků chystané revitalizace náměstí Trčků z Lípy by měl být i odklon dopravy z centra města. K tomu by mělo přispět i přemostění řeky Sázavy u skláren," uvedl starosta města Jan Tourek. „Díky tomu by došlo k žádoucímu propojení velmi frekventované příjezdové komunikace od Havlíčkova Brodu se stávající silnicí u nádraží. Tranzitní doprava ve směru na Habry a Čáslav by se tak středu města zcela vyhnula," pokračoval Tourek.

Ten upozornil, že obě zmíněné komunikace jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina.

„Bohužel, se současným vedením kraje hledáme společnou řeč v této otázce jen velmi těžce. Věřím ale, že nakonec zvítězí zdravý rozum a lidé sedmitisícové Světlé nad Sázavou se tohoto obchvatu nakonec přece jen dočkají," podotkl Tourek.

Do té doby je radnice ve Světlé nad Sázavou připravena jednat s Policií ČR alespoň o změně stávajícího dopravního značení, popřípadě o pravidelných kontrolách a vážení kamionových souprav, které městem projíždějí.