Původně se mělo za to, že voják byl nejprve pohřben v parčíku u dnešní budovy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jan Lederrer z Havlíčkova Brodu však tuto domněnku vyvrátil.

„Ostatky tohoto vojáka byly objeveny v roce 1960 při výkopových pracích souvisejících s pokládkou plynového potrubí hned na začátku Štáflovy ulice. Uloženy byly asi šedesát centimetrů pod zemí. Jako kluk jsem byl u toho, i když mě a mé kamarády přivolaní příslušníci tehdejší SNB hned z místa nálezu odehnali," řekl Lederrer. Podle něj byly ostatky zabalené v koženém kabátě, dochovala se i přilba a holínky.

„Je docela možné, že šlo o důstojníka," podotkl Lederrer. S odkazem na svědectví svého dnes již nežijícího otce ještě upřesnil, že voják padl 11. května 1945 při přestřelce s Němci v místech dnešního kolumbária u Husova sboru. „Stalo se to v noci. Tátova známá tehdy ráno viděla, jak nad jeho tělem stáli ruští vojáci," pokračoval Lederrer.

Při instalaci pomníku rudoarmějců na novém hřbitově byly ostatky padlého ruského vojáka uloženy do hrobu společně s ostatky sedmatřiceti padlých z první světové války. Šlo o rakouské vojáky, srbské a ruské zajatce. Tento pomník bude ale na podzim roku 2018 nahrazen pomníkem obětem válek. Jeho novou podobu chystá ve spolupráci s výtvarníkem Janem Exnarem brodská radnice.