Krizová centra pro děti v nouzi fungují na Vysočině už víc než dva roky. Například v Dětském domově v Nové Vsi u Chotěboře našlo loni azyl již 34 dětí, přitom o rok dříve jich bylo 16.

„V roce 2013 jsme do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) přijali 34 dětí. Do rodin zpět se vrátilo 20 dětí, osm dětí přešlo do dětského domova, byla jim nařízena ústavní výchova. V zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc máme nyní šest dětí," upřesnila ředitelka dětského domova Etela Coufalová.

„Dětí dle mého názoru přibývá a bude přibývat. Společenské klima tomu nahrává, například stoupající nezaměstnanost," konstatovala ředitelka Coufalová.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vzniklo v rámci takzvané doplňkové služby Dětského domova Nová Ves u Chotěboře na podzim roku 2011, a to na základě dodatku zřizovací listiny Kraje Vysočina.

Impulzem k jeho zřízení bylo poskytování včasné pomoci  dětem, které jsou v akutní krizové situaci. Tedy pomoci bez čekací lhůty soudního řízení a  rozhodnutí diagnostického ústavu. Například dětem, které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku, byly ohroženy na zdraví či životě, byly tělesně či duševně týrané či zneužívané nebo byla závažně ohrožena jejich základní práva.

Chci do domova

Díky ZDVOP už tak nebude docházet k situacím, s nimiž se pracovníci domova v minulosti už setkali, že dítě, které samo v zařízení žádalo o azyl před násilnickým rodičem, muselo být, dle zákona, vráceno domů. Zařízení usiluje o blaho a zájmy dětí, ochranu jejich práv, včetně ochrany jejich jmění, zabezpečuje  jejich základní životní potřeby, včetně ubytování,  zdravotní péče, psychologického a sociálně-právního poradenství.

Jedna z prvních obyvatelek zařízení, čtrnáctiletá dívka, jejíž identitu nelze s ohledem 
na  její věk a složitou životní situaci zveřejnit, přišla do centra sama a dobrovolně. Situaci doma nezvládala.

I přesto, že rodiče byli nezaměstnaní, starala se o domácnost a sourozence místo rodičů, protože oni měli problémy s alkoholem.

„Mně tam vadil ten alkohol, že byli často opilí, a musela jsem dělat za rodiče povinnosti," prohlásila dívka. Mezi dětmi se v dětském domově cítí dobře, našla si kamarády, zlepšila se ve škole a domů se už vrátit nechce.

I osudy dalších obyvatel krizového centra jsou podobné. Společným jmenovatelem je nezájem a ubližování ze strany jejich nejbližších. „Většina dětí byla v zařízení ze sociálních důvodů. Rodina se ocitla v těžké životní situaci, měla bytové, či finanční problémy, rodiče péči o děti zanedbávali. Dětí umístěné v našem zařízení jsou spíše z rodin, kde rodiče mají nižší vzdělání a často mívají potíže s alkoholem," upřesnila ředitelka Coufalová.

Cílovou skupinu tvoří děti od 3 let do zletilosti. Děti jsou přijímány na základě rozhodnutí soudu nebo žádosti rodičů, či zákonných zástupců, orgánu sociálně právní ochrany nebo mohou přijít do zařízení na vlastní žádost. ZDVOP v Nové Vsi u Chotěboře není bezbariérové. O pomoc v zařízení mohou žádat i děti, které žijí jen s jedním rodičem, který musí na delší dobu do nemocnice nebo do výkonu trestu.

Týraných dětí bude stále přibývat

Dětský domov v Nové Vsi  je jedním ze sedmi zařízení poskytujících dětem na Vysočině okamžitou krizovou pomoc prostřednictvím ZDVOP.

Na rozdíl od ostatních poskytovatelů jsou v Nové Vsi děti přijaté do zařízení vyžadující okamžitou pomoc umístněny v samostatném bytě v katastru obce Nová Ves u Chotěboře.

Jeho velikost je 5+1 s dvoulůžkovými pokoji, kuchyní, jídelnou, obývacím pokojem a koupelnou. ZDVOP v Nové Vsi  u Chotěboře plní svůj účel, respektive od jeho vzniku do současnosti nepřetržitě poskytuje ochranu  a pomoc dětem, které to potřebují.

Děti sem mohou přijít z různých krajů z celé České republiky Pro umístění dítěte do ZDVOP není třeba nařízení ústavní výchovy soudem, jedná se o přechodné řešení krizové situace v rodině.

Hlavními úkoly ZDVOP je zajištění sociálně-právní ochrany dítěte a spolupráce s rodinou tak, aby byly zachovány, a co nejdříve obnoveny, narušené rodinné vztahy. Podle zkušeností pracovníků dětského domova lze předpokládat, že o krizová centra tohoto typu bude do budoucna stále větší zájem, neboť každé druhé manželství v ČR se rozpadá, roste agresivita ve společnosti i v rodinách, stoupá počet případů týraných dětí.

To potvrzuje i loňská statistika ministerstva práce o ochraně dětí. Sociální pracovníci řešili během jednoho roku 7525 případů týrání, zneužívání a zanedbávání dětí. Kauz přibývá. Zatímco třeba fyzické týrání zažilo před dvěma lety už 836 chlapců a děvčat, v roce 1997 to bylo 600 dětí. Psychický nátlak poznalo za poslední rok 952 dětí, před 15 lety to bylo „jen" 169 dětí. Některé případy skončily pro děti i smrtí.

Také podle statistik Dětského krizového centra ohrožených dětí přibývá. „Neradostné dětství rozhodně není problémem patřícím do historie či problémem, který by se týkal jen dětí ze zemí třetího světa," uvedlo centrum. Například Fond ohrožených dětí se snaží týraným dětem poskytnout pomoc.

Ročně se Fond zabývá zhruba třemi stovkami případů, o kterých se dozví. Rozšiřuje síť takzvaných Klokánků, neboli domovů rodinného typu, kde se jedna „teta" stabilně stará o tři až čtyři děti. Jen za loňský rok bylo do Klokánků přijato  420 dětí, pro zhruba  600 dětí se podařilo také najít náhradní rodinu.