„Z tohoto šetření vyplynulo, že klienti i jejich příbuzní jsou většinou velmi spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb, s bydlením, stravováním a zajištěním zdravotní i přímé péče,“ informovala ředitelka Domova, Hana Hlaváčková.

Klienti i zaměstnanci v šetření vyslovili názor, že organizace dostatečně naplňuje svoje poslání, cíle i zásady a objevilo se zde i množství podnětů, jak služby ještě zlepšit.

Náměty se bude vedení zabývat

Vedení organizace pak provedlo podrobnou analýzu výsledků a všemi podněty a náměty se bude vážně zabývat, v případě možností a hlavně dostatku finančních prostředků je bude postupně realizovat. „Část podnětů se týkala nedostatků v prostorovém vybavení obou objektů domova, což je ale věc, kterou bude zřejmě možné řešit až v případě rozšíření provozu do budovy v areálu okresní nemocnice, kde má zatím dočasné sídlo Domov důchodců Ždírec. V případě převzetí této budovy bude zařízení v dalších objektech postupně snižovat počty lůžek na pokojích tak, aby prostorové podmínky pro bydlení klientů splňovaly současné standardy,“ upřesnila ředitelka.