Nicméně již za krátko se ukázalo, že listopad měl tři zásadní dopady na jeho život. „Ten první byl, že jsem se mohl přihlásit a být přijat, na mnou vytouženou, lesnickou školu, kam před revolucí nebyl, z důvodu získání zbrojního průkazu, zrovna lehký přístup pro děti kádrově nespolehlivých osob, což moji rodiče, byť dělníci, nicméně nekomunisté a praktikující katolíci zřejmě byli,“ vzpomíná Martin Kamarád.

Druhým zlomem bylo, že hned v prosinci roku 1989 se začalo v Přibyslavi formovat skautské hnutí a následná zima a jaro byly pro kluky v Přibyslavi ve znamení obnovy skauta.

„V Přibyslavi byla před revolucí skupinka kluků shromážděných okolo farnosti, kde jsme si vzájemně půjčovali staré Foglarovky, a která vítala příchod skautu s nadšením. Stal jsem se rádcem v oddíle Aldebaran, který vedl Michael Omes, současný místostarosta města. No a nakonec toto byla vlastně doba, kdy jsem se začal aktivně zajímat o politiku, a to mi vlastně zůstalo dodnes,“ dodává starosta Kamarád.