Povedou ke zpevnění komunikace a vyšší bezpečnosti provozu. Pro řidiče ale znamenají striktní dopravní omezení, která potrvají zhruba dva měsíce. V době sanace svahu nebudou obsluhovány některé autobusové zastávky, a sice ta v Dobré či zastávka Tržiště v Přibyslavi.
„V délce dvou set metrů bude na vnitřní straně směrového oblouku silnice první třídy odtěženo silniční těleso a násyp bude zachycen opěrnou zdí z armované zeminy vyztuženou jednoosými polyetylénovými geomřížemi," popsala ředitelka jihlavského ředitelství silnici a dálnic (ŘSD) Marie Tesařová. Ta dodala, že nad opěrnou zdí bude obnovena konstrukce vozovky v šířce asi dvou  metrů.

První práce na zpevnění problémového svahu začaly vloni na podzim, kdy došlo k pokácení starých vyschlých dřevin kolem silnice, ale stavbu tehdy zradilo počasí. Situaci velmi zkomplikoval přívalový déšť, po kterém se naplno projevilo, v jak špatném stavu svah pod Přibyslaví skutečně je. Jak se ukázalo, svah byl pod silnicí, a to podle odhadu ředitelky Tesařové, v minulosti sypán a vrstven velmi nekvalitní zeminou, kterou je třeba nejprve kompletně odtěžit. To ale deštivé počasí dělníkům neumožnilo.

Lidé semafory 
v obci přivítali

„Svah a silnice byly proto před zimou stavebně zabezpečeny. Umístili jsme tam speciální bezpečnostní svodidla a provedli další opatření. Stavební práce na rekonstrukci svahu proto začaly znovu až nyní," pokračovala Tesařová.

Od podzimu řídila dopravu v úseku Dobrá – Přibyslav  světelná signalizace. Podle řidičů to značně omezilo provoz, někteří lidé z Dobré semafory naopak přivítali. „Podstatně zpomalily průjezd vozidel obcí, protože někteří řidiči si pletli silnici v Dobré se závodní dráhou," konstatoval například pan Jan.

Celková sanace svahu bude pro stavebníky skutečně tvrdým oříškem. Stát bude kolem pěti milionů korun. Po vytěžení zeminy dojde k výstavbě pevného základu v podobě speciální stěny, která nestabilní svah v podstatě nahradí.

Sanační práce provede společnost Firesta Brno. Tedy firma, která se zabývá rekonstrukcí a sanací silničních či železničních mostů. Projekt počítá s pracemi trvajícími dva měsíce.

Jak Tesařová zdůraznila, původní technologický postup byl navržen projektantem správně a není důvod jej měnit.

V realizační dokumentaci byly na základě doplňkového geologického průzkumu a statického přepočtu pouze upřesněny parametry počtu a rozměrů kotevních prvků.

Přibyslav se na sanaci nepodílí

Krajský úřad Kraje Vysočina vydal stavební povolení vloni na jaře. Podle Městského úřadu v Přibyslavi tato část silnice s problematickým svahem opravy nutně potřebovala. Zvýšenému provozu, kdy je silnice zatížena i kamionovou dopravou, nevyhovovala už delší dobu. V případě zvlášť kritického scénáře by mohlo za prudkých dešťů dojít až k sesuvu svahu a poškození vozovky.

Město Přibyslav se nebude na celé akci nijak finančně podílet, celou stavbu financuje ŘSD.

Oproti loňsku při sanaci svahu dojde ale k jedné, a to velmi podstatné změně. „Podstatná změna je v tom, že se podařilo projednat úplnou uzavírku zmíněného dvě stě metrů dlouhého úseku silnice. Bude to znamenat rychlejší průběh prací a zejména jejich kvalitnějšího provedení," zdůraznila  ředitelka Tesařová.

Znamená to, že řidiči osobních aut, nákladních vozidel, ani autobusy tímto úsekem neprojedou. Motoristé budou muset využít objízdné trasy kolem Přibyslavi.

„Doufejme, že opravy budou trvat skutečně jen  ty dva měsíce a nepotáhnou se až do podzimu," doufá Bohumír Marek z Havlíčkova Brodu, řidič z povolání.

Podstatné změny čekají i na řidiče autobusů a jejich cestující. „Obyvatelé Dobré budou muset na zastávku autobusu na náměstí v Přibyslavi, nebo do sousedního Keřkova," informovali řidiči dopravní společnosti Veolia.

Objízdné trasy pro autobusy a osobní automobily povedou například přes místní část Hesov. Kamiony to budou mít podstatně horší a především delší. Přibyslaví ani okolím neprojedou a budou ji muset objet přes Žďár nad Sázavou a Ždírec nad Doubravou.