Bohatý třídenní program, který přilákal na 20 000 lidí, nabídl vedle hudby, divadla nebo výstav a workshopů také charitativní Oranžové kolo Nadace ČEZ. Přestože letní počasí vybízelo spíše k odpočinku, nedali se návštěvníci odradit a pro Fond ohrožených dětí a Neonatologické oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vyšlapali na speciálně upraveném rotopedu celkem 103.727 korun.

Každý měl možnost strávit na Oranžovém kole minutu a v průběhu sobotního programu přispět svým výkonem jedné z organizací.
„Zájem o Oranžové kolo rok od roku roste. Zejména na podobných akcích, kde jsou lidé dobře naladěni, jsou zvláště ochotni pomáhat druhým," uvedla Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ. Nadace ČEZ navíc letos přivezla do Světlé nad Sázavou tři dětská horská kola, které si během festivalu převzaly pro své děti ve věku od 8 do 17 let dvě pěstounské rodiny.

Fond ohrožených dětí je nevládní nezisková organizace na pomoc ohroženým dětem. Má působnost na území celé republiky a v současné době provozuje 22 regionálních poboček zaměřených na terénní sociální práci a sanaci rodin, 4 mediační centra pro řešení rozvodových sporů, 5 azylových domů pro rodiny s dětmi a 35 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek s 510 místy. Na Oranžovém kole pro něj návštěvníci Sázavafestu vyšlapali částku 51.155 korun. „Peníze použijeme na realizaci sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Konkrétně jde o programy Rodinný asistent, který je prevencí před umístěním dětí do ústavní péče, Asistenční a mediačně-terapeutické služby pro rodiny a konečně Podpora rodiny, která spočívá v poradenství rodinám v tíživých sociálních situacích, při výchovných a mezigeneračních problémech i v oblasti náhradní rodinné péče," řekla Eva Janíčková z Fondu ohrožených dětí.

Neonatologické oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze poskytuje nejvyšší stupeň péče o novorozence a svým rozsahem péče je jedním z největších pracovišť tohoto typu v České republice. Koncentrují se zde těžce a extrémně nezralí či kriticky nemocní novorozenci z regionů Prahy a středních Čech a vybrané nejsložitější případy z celé České republiky. „Výtěžek v hodnotě 52.572 korun použijeme na vybavení nemocničních pokojů pro společný pobyt matek a nedonošených dětí. Zejména v tomto složitém období je totiž obzvlášť důležité, aby děti i maminky cítily přítomnost toho druhého," uvedl MUDr. Jan Smíšek ze Všeobecné fakultní nemocnice.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

(tz)