Takový je například i v Přibyslavi za čističkou. Člen mysliveckého spolku Jaroslav Havlíček, který na břeh pod Jabloneckým žlabem každé ráno přiváží plný pytel zrní, počet na hladině „parkujících" březňaček odhaduje na nejméně dvě stě.

Znalci fauny uvádějí, že kachna divoká se dokázala přizpůsobit rychle se měnícím životním podmínkám a je ekologicky nejúspěšnějším ptačím druhem.

Ivo Havlík