Významnou měrou ho podpoří dotace.

Přihlášku do grantového řízení v rámci poskytování finančních podpor z Fondu Asekol podalo město. Finanční podpora z fondu je ve výši až sedmdesát procent z celkových nákladů projektu.

„V programu Fondu Asekol nazvaného Rekonstrukce, projekt označený jako rekonstrukce stání pro separaci odpadů na veřejných místech ve Ždírci nad Doubravou splnil veškeré formální i obsahové náležitosti a projekt byl podpořen ve výši třicet tisíc korun," sdělil místostarosta Ždírce Bohumír Nikl. Jedná se o rekonstrukci stávajícího odběrného místa v Horním Studenci u kulturního domu a výstavbu nových míst odběru ve Ždírci nad Doubravou v ulici V Údolí a v ulici Na Rozcestí.

„Ždírec nad Doubravou již několik let úspěšně čerpá podporu z tohoto fondu, který podporuje veřejně prospěšné projekty, které jsou zaměřené na zlepšení efektivity sběru elektroodpadu. Posláním a účelem Fondu je finanční nebo materiálová podpora neziskových a veřejně prospěšných projektů týkajících se zpětného odběru a recyklace elektrozařízení, jakož i zvýšení celkové efektivity systému zpětného odběru elektrozařízení," zdůraznil místostarosta Nikl.

Podpora může být poskytnuta formou daru, nebo formou dlouhodobého pronájmu. Žádat mohou obce, svazky obcí, kraje a také nevládní neziskové organizace či provozovatelé sběrných dvorů. (sad)