Neobejde se ale bez invalidního vozíku. Ten si její rodiče nemohou v současné době dovolit koupit, neboť stojí 80 tisíc korun.

Pomoci nemocné dívce k invalidnímu vozíku ale může sběr plastových víček od PET  lahví, mléka, džusu, kávy,  drogistického zboží a tak podobně. Každé víčko je krůčkem na dlouhé cestě k invalidnímu vozíku, který Klára Hospudková tak nutně potřebuje.

Je potřeba nasbírat asi dvě tuny víček. Za jeden  kilogram víček je možné vyinkasovat  5,50 Korun. A jak bude sběr víček pro Kláru v Dlouhé Vsi probíhat?

„Děti připevní igelitové tašky nebo plastové nádoby na žluté kontejnery, kam se v obci odhazují plasty. Proto ti, kdo budou do kontejnerů odhazovat plastové láhve, mohou hned víčka vhodit do těchto speciálních nádob nebo tašek," informuje obecní úřad.

Víčka mohou dárci také odevzdat do sběrného dvora u staré hasičské zbrojnice na křižovatce, a to každý čtvrtek od 16.45 do 17 hodin, nebo v budově obecního úřadu do malého kontejneru. Do humanitární akce se zapojí v Dlouhé Vsi i děti ze základní školy.