Proti stavbě sepsali obyvatelé Jilemnínku petici a poslali ji na radnici v Havlíčkově Brodě. Jilemník je místní částí Havlíčkova Brodu. Je to malá osada, kde žije nežije ani stovka obyvatel. Podnikatel Martin Kohn tady vlastní areál bývalého JZD. Když se rozhodl v areálu družstva vybudovat sběrný dvůr, místní to pořádně vylekalo. „Ano, v Jilemníku jsme sepsali petici, protože se nám nelíbí záměr stavby sběrného dvora. Ten tady chce budovat firma KK dřevovýroba. Má jít o pozemek na kopci v areálu bývalého JZD o rozloze asi 1 500 metrů, kde se má ale zpracovat během roku asi 20 tisíc tun zeminy,“ informoval starosta sboru dobrovolných hasičů Jilemník Aleš Kubát. Jak vysvětlil, obyvatelé se bojí, že to bude mít na život v Jilemníku negativní dopad.

Především to bude vysoká hlučnost a prašnost, místní mají obavy o ohrožení životního prostředí, strach ze znečištění blízkého potoka průsakovou vodou ze skládky. Výrazné zvýšení průjezdu nákladních vozidel dopravujících zeminu by vedlo ke zničení nového povrchu přilehlé silnice, neblahé dopady by provoz skládky mohl mít na zdraví obyvatel. Jak upřesnil Aleš Kubát měla by se do areálu prý vozit zemina z různých a podobně a tam třídit. „Jak bude to třídění vypadat, to je otázka. O sběrném dvoře jednal osadní výbor, ale ze zástupců společnosti KK dřevovýroba tam nikdo nepřišel, aby obyvatelům Jilemníku vysvětlil podrobnosti,“ konstatoval Aleš Kubát.

Podle Martina Kohna se obyvatelé Jilemníku bojí zbytečně. „Požádal jsem město Havlíčkův Brod o takzvanou změnu využití pozemku v areálu bývalého JZD. Město mi dovolilo provádět úpravy v areálu. Při té příležitosti jsem se rozhodl využít tamní asfaltovou plochu jako takovou malou průmyslovou zónu, či spíše povrchové zařízení na zpracování dopadu, konkrétně zeminy, kde by se třídila zemina například z různých staveb a podobně,“ popsal svůj záměr podnikatel Kohn.

Jak vysvětlil, zemina by se v areálu třídila ručně, to až v 70 procentech a zbytek na třídičce. Kamení by bylo použito na opravu cest, hlína by byla k dalšímu použití například na pole a zahrady. „Nechápu proč obyvatelé Jilemníku protestují. Dva místní u mě pracují, tak dobře vědí, jak by ten sběrný dvůr měl vypadat. Tak proč za mnou obyvatelé z Jilemníku nepřišli a nenechali si nic vysvětlit. V současné době je projekt na moji žádost pozastaven a budu znova žádat o povolení,“ upřesnil Martin Kohn.

Peticí obyvatel Jilemníku se už zabývala rada města Havlíčkův Brod a má vůči záměru podnikatele Martina Kohna výhrady. „Záměr zřízení sběrného dvora, konkrétně se jedná o povrchové zařízení pro zpracování odpadů, sběrný dvůr zeminy v katastru. Jilemník má společnost KK projekt dřevovýroba. Petici proti realizaci sběrného dvora projednala Rada města Havlíčkův Brod na svém zasedání dne 16. září 2019,“ informovala Alena Doležalová mluvčí městského úřadu v Havlíčkově Brodě.

Jak vysvětlila, rada města projednala petici obyvatel místní části Jilemník a ukládá odboru rozvoje města uplatnit námitky v územním řízení o změně využití území. „Důvody nesouhlasu s realizací záměru jsou totožné s námitkami uvedenými v petici. Je to vysoká hlučnost a prašnost, obava o ohrožení životního prostředí, například znečištění blízkého potoka průsakovou vodou ze skládky,výrazné zvýšení průjezdu nákladních vozidel dopravujících zeminu by vedlo ke zničení nového povrchu přilehlé silnice a  neblahé dopady provozu skládky na zdraví obyvatel,“ vysvětlila Doležalová