Zahájení proběhlo slavnostní valnou hromadou, kde byla předána hasičská ocenění. Nejvyšší hasičské vyznamenání Zasloužilý hasič obdrželi Jaroslav Krédl a Zdeněk Řípa, za záslužnou práci ve sboru, která trvá téměř šedesát let.

Potom se hasiči v pochodovém tvaru přemístili k hasičské zbrojnici, kde byl starostou obce Karlem Musílkem a starostou SDH Pavlem Špitálníkem slavnostně odhalen nový znak SDH Maleč.

Dalším bodem programu byla soutěž v netradičním požárním útoku O pohár starosty obce Maleč, které se zúčastnilo pět mužských a čtyři ženská družstva. Vše bylo doprovázeno programem rádia Vysočina s perfektní zábavou vytvořenou pro nejmenší, včetně různých soutěží a malování na obličej, vše pod taktovkou Milana Řezníčka.

Závěr dne patřil taneční zábavě. Celá akce se konala v nově zrekonstruovaném sportovním areálu u fotbalového hřiště se zajištěním výborného občerstvení. Poděkování patří všem pořadatelům v čele se starostou SDH Pavlem Špitálníkem a velitelem Rostislavem Vepřovským.

(dop)