I stránky osmadvacátého čísla ocení všichni milovníci dějin Havlíčkova Brodu i širšího okolí Českomoravské vrchoviny.

Aktuální číslo má 364 stran a vychází v nákladu 200 výtisků. Publikaci lze zakoupit za 170 korun v brodském muzeu, nebo si ji objednat třeba e-mailem na knihovna@muzeumhb.cz nebo telefonicky na čísle 569 429 151.

A co si mimo jiné přečtete? Dvěma pracemi přispěl Josef Šrámek. „První z nich se jmenuje Ještě jednou k posledním Vánocům Jindřicha Zdíka aneb o kterém Jeníkově mluví letopis opata Jarlocha? se vrací k častému sporu o pravé místo vánočního pobytu známého olomouckého biskupa," prozrazuje ředitel muzea Jiří Jedlička. Druhá Šrámkova stať je nazvaná Klášter cisterciaček VALLIS SANCTAE MARIAE v Pohledu ve víru doby vymknuté z kloubů. Následuje další skvělá studie, tentokráte od Tomáše Somera. Ten popsal Dopisy kněží Šimona z Habrů a Jana z Brodu (1528–1529). Střípky konfesijního života ze sklonku středověku a počátku raného novověku. Čtenáře tak čeká zajímavý pohled do rychlosti šíření reformačních myšlenek v našem kraji.

Alena Jindrová nám představuje svůj Příspěvek k dějinám židů v Ledči nad Sázavou, což je její letitý střed badatelského zájmu a zcela jej zužitkovala.