Kromě nich komisaři z řad pracovníků věznice zapíší i dvanáct dětí ze specializovaného oddílu, které tady pobývají se svými matkami. „Celkem tak bude sečteno 745 osob,“ vyčíslila mluvčí věznice Jana Rajdlová.

Sčítání začalo hned, jak to bylo možné. Tedy 27. března. „Z důvodu celoplošné nedostupnosti elektronického sčítacího formuláře jsme první ženy sečetli za pomoci jeho listinné podoby,“ dodal vedoucí oddělení správního Jiří Říha, který za věznici sčítání lidu koordinuje.