Působili v ní převážně čeští dobrovolníci. Jednotka se uplatnila v první světové válce.O její vznik se zasloužil Prozatímní výbor tvořený zástupci francouzské pobočky Sokola a sociálně-demokratického spolku Rovnost.

Jedním z příslušníků jednotky byl pilot Bedřich Starý ze Sobíňova. Zapsal se významně po vzniku První republiky do historie československého letectva. Od jeho narození uplynulo 125 let.