Přestože vydání stavebního povolení fakticky už nic nebrání, situaci dále brzdí vlastník posledního potřebného pozemku. Majitel necelých 540-ti metrů čtverečních se nesmířil s tím, že stát zamítl jeho odvolání proti vyvlastnění pozemku a na Krajský soud v Hradci Králové podal hned dvě žaloby. Jednak proti samotnému vyvlastnění a také o stanovení náhrady za ní. Než vydá soud v této kauze rozsudek, musí Ředitelství silnic a dálnic se zahájením prací vyčkat.

O dopravním řešení, které by ulevilo zatížené dopravě ve městě, se v Brodě mluví už celé roky. První, severovýchodní část obchvatu Havlíčkova Brodu byla uvedena do provozu již v roce 2003. Toto řešení se ale ukázalo být vzhledem k intenzitě dopravy ve městě jako nedostačující. Pokračováním měla být právě jihovýchodní část obchvatu, která by uvolnila také přetíženou Masarykovu a Lidickou ulici. Jenže cesta k její realizaci od počátku narážela na komplikace. Nejprve na vysoké náklady, později ji začaly brzdit majetkové spory s posledním vlastníkem, který se svých 540-ti metrů čtverečních nehodlá vzdát.

Stavět by se mělo začít v příštím roce. Ale zatímco veškerá potřebná dokumentace je již prakticky uzavřena, opět se čeká na soud. „U stavby I/38 Havlíčkův Brod, JV obchvat v současné době probíhá stavební řízení a dokončuje se zadávací dokumentace na výběr dodavatele stavebních prací. Přestože nic nebrání vydání stavebního povolení a výběrovému řízení, se zahájením prací bude třeba vyčkat na rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové,“ informovala Nina Ledvinová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je hlavním investorem stavby.

U soudu leží v tuto chvíli v souvislosti s obchvatem dva typy žalob. „Jedna proti samotnému vyvlastnění a druhá v samostatném řízení o stanovení výše náhrady za vyvlastnění. Nejprve musí být vyřešena otázka přezkoumání samotného vyvlastnění, řízení o stanovení výše náhrady je proto v první fázi přerušeno a je řešeno až následně,“ podotknul mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové Jan Kulhánek s tím, že dosud nebylo nařízeno jednání a termín vydání rozhodnutí tak nelze v tuto chvíli odhadnout.

Havlíčkobrodský farmář Miroslav Hrtús je jediným ze zhruba stovky majitelů všech dotčených pozemků, které svůj kousek půdy odmítl prodat. „Nabídli jsme mu adekvátní směnu metr za metr v přiměřeně stejné vzdálenosti a kvalitě. To odmítl a požadoval pozemek v takové kvalitě a velikosti, který byl neakceptovatelný a město to odmítlo z toho důvodu, že by to bylo nespravedlivé vůči všem ostatním vlastníkům dotčených pozemků, kteří všichni kývli na podmínky státu,“ doplnil místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek.

V tuto chvíli není jasné, kdy se začne stavět. Pokud však dojde k předpokládanému zahájení prací na jaře 2019, měla by být stavba podle ŘSD hotová do tří let. Na stavbě se bude finančně podílet i samotné Město Havlíčkův Brod, které bude investovat chodníky nebo třeba veřejné osvětlení. „Za město mohu říci, že jsme připravení, na stavbu se těšíme a věříme tomu, že jakmile bude postavená, tak se významným způsobem ulehčí dopravě v Havlíčkově Brodě,“ uvedl starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl.