„S podporou Kraje Vysočina se uskutečňuje obnova secesního altánu, jednoho z nejvýznamnějších historických objektů parku Budoucnost,“ informovala mluvčí městského úřadu Alena Doležalová. Vzhledem k poškození altánu, stárnutí dřeva a narušené statice jeho spodní části, je altán už ve velmi špatném stavu a důkladnou opravu potřebuje.

V rámci tohoto projektu celkových oprav jsou vyměněny tesařské konstrukce spodní části altánu a základní horizontální trámy.

„Dřevěné prvky altánu budou ošetřeny proti dřevokaznému hmyzu a houbám, injektáží budou ošetřeny praskliny a proveden finální nátěr. Vyměněny budou rovněž poškozené cihly z vnitřku altánu. Díky této rekonstrukci bude moci dominanta parku z konce 19. století dále sloužit obyvatelům města i jeho návštěvníkům k odpočinku v celé své kráse,“ upřesnila před začátkem prací mluvčí Doležalová.

Celkové náklady projektu oprav altánu jsou 845 tisíc korun. Dotace z Kraje Vysočina činí 350 tisíc korun, město se bude na opravách podílet částkou 495 tisíc korun.