„V letošním roce oslavujeme výročí, na které se snažíme upozorňovat na všech významných akcích školy. Pro naši školu je velmi důležitý cyklus Čtvero ročních období. Tyto pravidelné koncerty pořádáme každý první jarní, letní, podzimní a zimní den v sále Staré radnice vždy od osmnácti hodin. Je to nová tradice, která vznikla před dvěma lety, a chtěli bychom, aby si brodské publikum zvyklo, že v tyto termíny si nás mohou přijít na radnici poslechnout,“ řekl ředitel školy Jindřich Macek.

Na oslavách sedmdesátého výročí škola zapojuje další umělecké obory. „Spolupracujeme pravidelně s festivalem Stamicovy slavnosti a letos u příležitosti zahajovacího koncertu nechyběla ani výstava našeho výtvarného oboru k výročí školy. Naše krásné jubileum se zkrátka snažíme připomínat napříč všemi obory,“ líčil Macek.

V současné době školu navštěvuje celkem 550 dětí, které jsou rozdělené do čtyř oborů - hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického. „Vzděláváme děti v hlavní budově v Havlíčkově Brodě a na pobočce v Přibyslavi ve věku od pěti let až do doby, než odmaturují. Od roku 2012 máme kapacitu zcela naplněnou a více dětí již přijmout nemůžeme,“ prozradil ředitel Macek, který letos slaví také takové menší výročí. Ve vedení školy je totiž už dvacet let.

Všechny čtyři obory se spojily při přípravách opery, která se jmenuje Sny malého Mozarta a speciálně pro brodskou ZUŠku ji k výročí napsal tatínek jednoho žáčka. „Například výtvarný bor připravuje kulisy pro toto představení, hudební obor nastudovává samotnou operu, dole v propadlišti bude hrát celý náš orchestr a nebudou chybět ani tanečnice. Tuto operu pro nás složil současný hudební skladatel Tomáš Jajtner,“ přiblížil Macek.

Nejvíce dětí si vybírá právě hudební obor. „Jednoznačně dominantní je u nás hudební obor, poté následuje výtvarný obor, který navštěvuje zhruba stovka dětí. Obory literárně-dramatický a taneční jsou sice počtem dětí obory menší, ale jsme rádi, že je tu máme, protože celkově obohacují dění na škole a zaslouží si také pozornost,“ zdůraznil ředitel.

U malých hudebníků pak s přehledem vede klavír. „Na něj se u nás učí téměř devadesát žáků. Kolem šedesáti jich pak máme ve hře na akordeon, což je unikátní a patříme v této oblasti k republikové špičce. Významné je i smyčcové oddělení, kde je přes 40 dětí a tohoto počtu dosahuje i hra na kytaru či pěvecké oddělení. Do 30 dětí máme ve hře na zobcovou flétnu. Dále vyučujeme i hře na příčnou flétnu, hoboj, fagot, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh nebo třeba nástroje bicí,“ vyjmenoval Macek.

A čím to, že je v Brodě o hru na akordeon takový zájem? „Často akordeonisté na jiných školách ani nenaplní svůj úvazek a musí učit něco jiného než svůj nástroj. My tady máme hned tři pedagogy na plný úvazek, například vynikající paní učitelku Ivanu Lašťovičkovou. Personální otázka hraje při řízení organizace velkou roli a já jsem moc rád, že na naší škole máme ve všech oborech tak kvalitní pedagogický sbor,“ pochvaloval si ředitel.

Skvělé jsou výsledky žáků této školy, které dosahují na četných tuzemských i světových soutěžích. „Naši žáci každoročně získávají celou řadu předních cen na celostátní, ale i mezinárodní úrovni. Výsledky naší školy jsou proto mimořádné. Netroufám si říct, které ocenění je největší, protože každého úspěchu si vážím a snažím se kolegy v umělecko-pedagogické práci co nejvíce podporovat,“ neskrýval nadšení Macek.

Do budoucna by ředitel chtěl nechat zrekonstruovat učebnu hudební nauky a udělat z ní multifunkční prostor. Tím ale jeho plány nekončí. „Záměrů do budoucna máme spoustu. Postupně budeme pracovat na zkvalitnění majetku pro potřeby naší školy a samozřejmě se budeme snažit i o rozvoj jednotlivých oddělení, abychom nejen udrželi současnou kvalitu, ale abychom ji dokázali neustále zvyšovat a naše umělecká práce s dětmi měla vzrůstající tendenci,“ svěřil se Macek.