Systém provádí evidenci vozidel i jejich rychlost. Za měsíc prosinec projelo v obou směrech přes 22 tisíc vozidel, směrem do Ledče k měřicímu zařízení jich dojelo přes 13 tisíc, celkem 4483 vozidel, to je více než 31 procent překročilo rychlost.

Systém tyto informace odesílá automaticky Dopravnímu inspektorátu v Havlíčkově Brodě.