Poradenskou činnost lidem, kteří zabloudili ve finanční pasti nabízí sociální firma Semitam v Havlíčkově Brodě, a to ve svém novém projektu Nos vadum s podporou Evropského sociálního fondu. Firma Semitam vznikla v roce 2011, původně jako organizace pomáhající ženám z výkonu trestu najít zpátky cestu do života. V současné době se její aktivity podle vedoucí Martiny Kadlecové rozšířily i na bezplatné dluhové poradenství.

„Obracejí se nás především obyvatelé takzvaných vyloučených lokalit. Hlavně Romové. Ovšem problémy s dluhy mají dneska i lidé žijící mimo tyto lokality. Jenže ti se často za svoji situaci stydí a žádnou pomoc nehledají, dokud není opravdu pozdě,“ podotkla Kadlecová. Klienty Semitam učí jak se vyhnout dluhům. Jak jednat na úřadech, jak si nastavit domácí rozpočet, aby zbytečné dluhy nevznikal. „A pokud už v dluzích jsou, jak se z dluhů dostat pomocí insolvence a mít šanci na důstojný život,“ vysvětlila Kadlecová. V současné době využívají dluhového poradenství firmy Semitam zhruba dvě desítky lidí.

Pozvánka na výstavu.
Cai Zhiyi: Mé dva domovy

Projekt avizuje Semitam i s podtitulem V Brodě ani v brodu se neutopím. Projekt vznikl za účelem podpory začleňování osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách v Havlíčkově Brodě."Konkrétně poskytujeme bezplatnou podporu třem cílovým skupinám," upřesnila Kadlecová. Především osobám ohroženým předlužením.

"Mimořádná dostupnost malých a nezajištěných úvěrů svádí k rychlé půjčce. Dlouhodobá zadluženost obyvatel a domácností v kombinaci s neúprosnými sankcemi a poplatky vrhají mnoho lidí do dluhových a exekučních pastí. Poslední dobou se mluví o tom, že zhruba každý desátý člověk má nějakou exekuci," konstatovala Kadlecová. Pomoci se dostává i rodičům samoživitelům.

"V Havlíčkově Brodě bylo při sčítání obyvatelstva v roce 2001 celkem 1289 neúplných rodin. Novější statistiky sice nejsou k dispozici, ale trend hovoří jasně… počty neúplných rodin narůstají, a tak se víc a víc rodičů stává samoživiteli," zdůraznila Kadlecová.Ve třetí skupině jsou lidé po výkonu trestu odnětí svobody. Těch je podle posledních statistik Probační a mediační služby na území Havlíčkova Brodu necelých 40.

"Účastníky našeho projektu sice dělíme do tří skupin, ale z praxe víme, že realita je taková, že často lidé patří minimálně do dvou skupin zároveň," podotkla Martina Kadlecová.