„A k tomuto výčtu bych ještě přidal starosti, které mají s narůstající byrokracií a administrativou starostové a zastupitelstva opět těch nejmenších vsí a vísek," doplnil Veleba.

Připomeňme, že ještě před volbami Veleba svým voličům slíbil vytvoření expertní senátní komise, která by se intenzivně zabývala problematikou výstavby silničních obchvatů Havlíčkova Brodu a   Chrudimi. „Na tento slib jsem samozřejmě nezapomněl. Expertní skupina se pomalu rýsuje. Hodně také napoví složení nové vlády a obsazení postu ministra dopravy. Počítám s tím, že se znovu sejdu se starosty Havlíčkova Brodu a Chrudimi a tuto složitou problematiku s nimi projednám," uvedl Veleba.

Otázky nedostatečné obchodní sítě a také zaměstnanosti, která je na venkově obvykle spojena se zemědělstvím, chce Veleba přenést, a  to v daleko konkrétnější podobě, na ministerskou a legislativní úroveň. „Lidi z ministerstev pro místní rozvoj a  zemědělství, příslušných sněmovních a senátních výborů je potřeba na venkov přivézt a ukázat jim, jak tam lidé ve skutečnosti žijí. Počítám proto s tím, že připravím několik výjezdních akcí nebo zasedání, při kterých by se tito lidé sešli nejen se zástupci samospráv, ale také s veřejností, zaměstnavateli a živnostníky," pokračoval Veleba.

O tom, že je zemědělství, a  to především z pohledu zaměstnanosti, šancí pro venkov, je přesvědčen i Pavel Petr, který soukromě hospodaří na Jeníkovsku a Čáslavsku. „Nikdo jiný práci lidem na venkově dát nemůže. Drobní živnostníci zaměstnávají dva tři lidi, venkovské pošty mizí. Venkov proto zemědělské podniky potřebuje. Díky agrární komoře vím, že ČR vyjednala na období nadcházejících šesti let docela výhodné dotační podmínky, díky kterým by se celý náš zemědělský sektor měl stabilizovat a rozvíjet. Zemědělci by měli opět začít produkovat mléko a maso, což ve svém důsledku přinese i nová pracovní místa," uzavřel Petr.