„Podle posluchačů a ohlasů z veřejnosti, odborné i laické, byla opět úspěšná. Během jarního a podzimního semestru se uskutečnilo celkem 17 setkání,“ informoval za pořadatele akce ředitel městské policie a manažer prevence kriminality Jiří Novotný.

Kromě tradičních témat, jako jsou například kyber kriminalita, finanční gramotnost, práva a oběti trestných činů, bezpečnost v domácnosti, prevence majetkové kriminality, kurz právního vědomí a podobně, nabídla Senior akademie posluchačům i témata zcela nová.

„Například to byla nonverbální komunikace, psychoterapie, automasáže a cvičení rukou, jak funguje mužský a ženský mozek, jóga a další,“ upřesnil Novotný. Na posledním slavnostním setkání bylo předáno osvědčení o absolvování Senior akademie 51 posluchačům. „Je to rekordní účast. Tohoto aktu se zúčastnil také místostarosta města Zdeněk Janovský, který ocenil tuto akci a všechny podobné, které se zabývají dříve narozenými spoluobčany,“ zdůraznil Novotný s tím, že on sám je z pozice manažera prevence kriminality města Chotěboř velmi rád, že se podařila takováto dobrá věc.

„Už proto, že senioři jsou významnou sociální skupinou, která bývá často ohrožována sociálně patologickými jevy,“ podotkl Novotný a poděkoval Městu Chotěboř i Kraji Vysočina za poskytnuté finanční prostředky, díky kterým se daří Senior akademii uskutečnit a bude se to dařit i nadále.