„Na základě návrhu hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka je prozatím odložen záměr Kraje Vysočina ukončit provoz Domova důchodců U Panských v Havlíčkově Brodě. Kapacity pobytových sociálních služeb jsou nyní posilovány více než 100 lůžky v dokončeném domově v areále nemocnice Havlíčkův Brod. Do volného objektu U Panských se měla po nutných stavebních úpravách sloučit a přemístit pracoviště Pedagogicko-psychologická poradna a Speciální pedagogické centrum Vysočina, které v Havlíčkově Brodě působí na dvou odlišných adresách,“ informovala překvapivě mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

O nějakém stěhování Domova U Panských totiž v minulosti veřejně nepadlo ani slovo. Otázka je, kam by se měli senioři z tohoto Domova vlastně stěhovat. Podle zastupitele Milana Plodíka (KSČM) se o vystěhování Domova U Panských na radě kraje skutečně jednalo, ale on se k němu staví rozpačitě „Tento záměr se nakonec neuskutečnil a podle mého názoru je to tak v pořádku, když si uvědomíme, kolik se v posledních letech do oprav tohoto zařízení U Panských investovalo,“ konstatoval Plodík.

Obyvatelé Domova U Panských se měli údajně stěhovat do nového zařízení v Husově ulici, které se otevře letos. Ale tam je už v současné době podáno mnohem víc žádostí, než kolik je volných lůžek. Potřebných žadatelů o místa v Domovech důchodců je v kraji moc a volných míst málo, na každé volné lůžko jsou sáhodlouhé pořadníky.

„Veškeré rozhodnutí v tomto případě je na straně zřizovatele. Ovšem je pravda, že do rekonstrukce objektu U Panských se v poslední době vložily nemalé prostředky aby byl moderní a obyvatelům nabídl kvalitní služby,“ konstatovala ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod Hana Hlaváčková s tím, že se Domov snaží vylepšit bydlení na pokojích. Zařízení má nové ledničky, židle, nové televize, halu na I. patře Domov vybavil novým, pohodlným nábytkem. Domov v Havlíčkově Brodě U Panských je zrekonstruovaná třípodlažní rodinná vila s výtahem, vlastní kuchyní a prádelnou. K objektu náleží v každém patře terasa a rozlehlá zahrada.

„V tuto chvíli je pro kraj důležitější zajistit na Havlíčkobrodsku fungující sociální službu s tím, že sestěhování poradny a speciálního pedagogického centra skutečně můžeme zatím odsunout. K organizaci krajských sociálních služeb v Havlíčkově Brodě se ale ještě vrátíme,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. 

Pod správu Kraje Vysočina patří v Havlíčkově Brodě Domov pro seniory U Panských, kde je 43 lůžek. Pokoje jsou dvou až čtyřlůžkové, jeden z pokojů je šestilůžkový. Pod tento Domov dále spadá pracoviště se zvláštním režimem Břevnice pro 25 klientů postižených Alzheimerem a demencí. Dále do správy Kraje Vysočina patří dvě budovy na Husově ulici v Havlíčkově Brodě u nemocnice Havlíčkův Brod s kapacitou 160 osob.

Speciálně pedagogické centrum a pedagogicko-psychologická poradna v Havlíčkově Brodě je podle mluvčí Svatošové součástí krajské sítě pracovišť zajišťujících služby v oblasti podpory vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami. „V souvislosti s novými předpisy dochází k nutnému zvýšení počtu zaměstnanců, stávající prostory nevyhovují. Pracoviště jsou v Havlíčkově Brodě umístěna na dvou adresách. Jeden objekt je v majetku kraje, druhé v pronajatých prostorách,“ vysvětlila Svatošová.

Pro zajištění spolupráce obou pracovišť by bylo výhodné umístění služeb do jedné budovy, jak uvedla Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství s tím, že současné rozhodnutí rady kraje prozatím neuskutečnit přesuny těchto organizací, bude respektovat.