A nejen to. Dodavatel totiž přišel s návrhem navýšení kapacity domova, ale projevil i seriózní zájem o další výstavbu bytů sociálního typu ve městě. Vyplynulo to z nedávného pracovního setkání chotěbořského zastupitelstva se zástupci společnosti Senior Holding.

„Jsem rád, že toto téma naše zastupitele zajímá. Diskutovali jsme ve velmi korektním duchu, dotazů bylo několik," informoval starosta města Tomáš Škaryd. „Debata se týkala provozování sociálních služeb v našem městě, průběhu stavby a dalších věcí. Firma Senior Holding projevila zájem po kolaudaci domova pro seniory postavit malometrážní byty, které by sloužily důchodcům, jež jsou soběstační. Jednalo by se o dva domy se zhruba třiceti byty," potvrdil Škaryd.

Společnost navrhla navýšení kapacity domova pro seniory z původních dvaadevadesáti lůžek až na sto dvacet. Výhodou je, že pro město by toto navýšení v podstatě nic neznamenalo, financování by proběhlo čistě v režii dodavatelské firmy. „Vyřešili jsme i jednu ze zásadních věcí. A to, že pozemek, na kterém bude domov pro seniory postaven, město převede na společnost až po kolaudaci. Do té doby zůstane dál v majetku města. Další otázky se týkaly například i toho, co se stane v případě, že firma stavbu nedokončí. Pokud by k tomu opravdu došlo, dohodli jsme se, že dodavatel bude přednostně jednat o odkupu s městem," podotkl Škaryd.

Ještě před tím, než návrh finální smlouvy projedná zastupitelstvo, stane se tak ve středu 2. listopadu, musí její znění odsouhlasit také druhá strana. Konkrétně vedení mateřské společnosti dodavatele, které má sídlo ve Francii.

Nový domov pro seniory vzniká také v Havlíčkově Brodě. A to díky investici Kraje Vysočina a v areálu nemocnice na místě dnes již neexistujícího pavilonu číslo 10. „Zázemí v něm najde až sto seniorů. Zařízení ale bude také pečovat o lidi trpící Alzheimerovou nemocí nebo jinými formami stařecké demence," přiblížil náměstek hejtmana Libor Joukl.

Erika Nováková