Hlavním kritériem pro umístění má být žadatelova potřebnost a soběstačnost.

Změny souvisejí se skutečností, že město Havlíčkův Brod zrušilo některé komise, jako například komisi bytovou a sociální, a nastavilo nový systém přidělování městských bytů. Vzdalo se rovněž práva vypisovat pořadníky na byty v domě s pečovatelskou službou (DPS) a svěřilo tuto agendu do kompetence Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu.

Ty změnily systém včetně kritérií pro určení potřebnosti žadatelů o byt v domě s pečovatelskou službou tak, aby na prvním místě byla především aktuální sociální potřebnost žadatelů, resp. míra jejich soběstačnosti v péči o svoji osobu a o domácnost.

„Cílem změny je, aby umístění získal především potřebný klient z Havlíčkova Brodu a jeho místních částí, případně blízkého okolí, který žije sám, jeho soběstačnost je snížena a který potřebuje nějakou formu pomoci pečovatelské služby," vysvětlil za Sociální služby města Havlíčkův Brod vedoucí sociální péče Miloslav Kozlík.

Šetření

V současnosti je v přehledu žadatelů o byt v domě s pečovatelskou službou evidováno 31 zájemců. U nich Sociální služby města Havlíčkův Brod, pokud žadatel na umístění trvá, provádí do třiceti dnů šetření. Na jeho základě by mělo být jasno, zda zájemce splňuje podmínky a má na bydlení v DPS nárok. Podle vedoucího Miloslava Kozlíka má nyní opravdu zájem o byt v DPS dvanáct  uchazečů, z nichž dva již budou v brzké době uspokojeni.

Ostatní od aktuální žádosti ustoupili poté, co byli seznámeni s novým systémem a ujištěni, že v případě, kdyby se jejich soběstačnost změnila, jim Sociální služby města vyjdou vstříc.

Větší spravedlnost

V minulosti byla kritéria pro přijetí do DPS nastavena poněkud jinak. O přijetí rozhodovaly částečně i „plusové" body za to, jak dlouho zájemce na umístění DPS čeká a zda je v pořadníku mezi prvními.

Pokud by takový systém existoval dál, pak by mohlo dojít k následující situaci. Konkrétní příklad, kdy dvě žadatelky, paní Anna a Marie, obě chtějí být přijaty do DPS. Přitom paní Anna je sice v důchodu, ale je plně soběstačná. Žádost podala „preventivně" už před lety. „Nevím, co se může přihodit. Chci mít zajištěnou péči na dobu, kdy se můj stav zhorší. Nechci zůstat dětem na krku," vysvětluje paní Anna.

Paní Marie je na tom hůř, je sice o něco mladší než paní Anna, ale žije sama, je vážně nemocná. Její soběstačnost se rychle snižuje. Žádost do DPS podala takzvaně na poslední chvíli, a tak se ocitla na samém konci pořadníku.

Podle starého systému by se teoreticky mohlo stát, že v době, kdy se uvolní v DPS místo, by ho mohla získat poměrně čilejší paní Anna, neboť si místo takzvaně vyčekala, žádost podala brzo a je v pořadníku na jednom z prvních míst. Tomu má nový systém, nastavený Sociálními službami, zabránit.

„Navrhované změny vycházejí především z potřeby poskytovatele zvýšit pružnost a sociální spravedlnost tak, aby lépe odpovídal akutní potřebnosti zájemců. Ta je zásadním hlediskem pro poskytování sociální služby. Nově nastavená kritéria přispějí k větší sociální spravedlnosti systému a také k vyšší spokojenosti potřebných žadatelů," konstatuje vedoucí sociální péče Miloslav Kozlík.

To ovšem neznamená, že o občany s potřebou péče není v Havlíčkově Brodě postaráno. Jak upřesňuje vedoucí sociální péče, důchodci a jejich rodiny mají často jako jedinou jistotu péče ve stáří zafixovaný DPS nebo rovnou Domov pro seniory. Přitom ne všichni vědí, že existuje třeba terénní pečovatelská služba a Centrum pro seniory, takzvaná Domovinka.

DPS by měl být jenom pro potřebné žadatele, jejichž soběstačnost je snížena, kteří potřebují aspoň částečnou pomoc druhé osoby. Umístěním do DPS nelze řešit například bytovou situaci jinak vcelku čilých a soběstačných žadatelů. V současné době má DPS na Výšině k dispozici asi 90 bytů.

V momentě, kdy se některý byt uvolní, vybrat ty nejpotřebnější není jednoduché, proto hodnoticí kritéria počítají i s možností losování v případě, že požadavky na obsazení jednoho místa splňuje beze zbytku s naprosto shodným počtem bodů hned několik sociálně potřebných uchazečů.