Již počtvrté hledá seniory, kteří i přes vyšší věk neztrácejí zájem o dění kolem sebe a k aktivnímu životu motivují i okolí. Nominovat na Cenu Senior roku 2015 lze od 1. dubna do 30. června 2016 ve dvou kategoriích – „Senior/ka roku" a „Nejlepší klub". Patronkou Ceny je tradičně herečka Simona Stašová. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání Ceny Senior roku 2016 v obou kategoriích se uskuteční na Mezinárodní den seniorů – 1. října 2016 – v Pražské křižovatce.

Nominovat na Cenu Senior roku mohou seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy všech stupňů, stálé kulturní a sportovní organizace. Nominaci může podat i jednotlivec, avšak pouze prostřednictvím výše uvedených subjektů. Návrh na udělení ocenění musí být podán písemně nejpozději do 30. června 2016. Formulář přihlášky bude od zahájení nominačního období k dispozici na stránkách www.kontobariery.cz a www.sensen.cz. O udělení ocenění rozhodne nezávislá porota.

Projekt SenSen vznikl v Nadaci Charty 77 na jaře 2012 jako odpověď na demografický vývoj v České republice. Přibývá seniorů, ale také pochybných a nadřazených hlasů nad nimi. Navzdory tomu, že dnešní šedesátníci či osmdesátníci zdaleka nejsou jen nemocní, nerudní, nesnášenliví.

Naopak, mnoho z nich je obdivuhodně vitálních, aktivních a schopných rozdávat moudrost i práci pro ostatní. K programu Senzačních seniorů se jich dosud přihlásilo na 14 tisíc ve zhruba 90 klubech. Společně se účastní vzdělávacích, kulturních i sportovních akcí, které zároveň organizují pro druhé, a zapojují se i do celorepublikových projektů.