Kraj Vysočina schválil pravidla pro podporu už v listopadu loňského roku a vyčlenil na ni ze svého rozpočtu dva miliony korun, z této částky může následně obdržet až jeden milion korun z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. „Zatím prochází administrativním procesem šest podání. Očekáváme ale, že hlavní objem žádostí dorazí v následujících týdnech. Poskytovatelé sociálních služeb už avizovali, že přechod na DVB-T2 budou řešit nyní ve druhém čtvrtletí,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Podpora se pohybuje v částkách od tisíce korun až po maximálně dvě stě tisíc korun podle kapacity lůžek v zařízení.

Podporu bude kraj vyplácet zpětně. V praxi to znamená, že jednotlivá zařízení nejprve zrealizují technologickou obměnu a pak budou žádat až podle skutečně vynaložených nákladů. Poskytovatelé, kteří přešli na nový vysílací standard už v průběhu loňského roku, mohou uplatnit náklady na pořízení set top boxů, nových televizních přijímačů nebo nezbytné úpravy anténních systémů od 1. září 2019.

Tisíc korun na set top box

Na pořízení jednoho set top boxu lze získat nejvýše jeden tisíc korun, na pořízení nové televize tři tisíce korun a na úpravu jednoho společného anténního systému až sedm tisíc korun.

Krajská podpora je určena nejen pro krajská a obecní zařízení, ale i církve nebo obecně prospěšné společnosti. „V našem kraji mohou žádosti podávat všichni poskytovatelé pobytových sociálních služeb zařazení v krajské síti, tedy i obchodní společnosti. Těm bude podpora vyplacena přímo z krajského rozpočtu, u ostatních poskytovatelů použijeme peníze z programu Ministerstva průmyslu a obchodu,“ upřesnil náměstek Pavel Franěk.

Ačkoli byl v republice proces přechodu na DVB-T2 dočasně pozastaven z důvodu vyhlášeného stavu nouze, vypínání vysílání ve formátu DVB-T se Kraji Vysočina i v této době nevyhne. Z důvodu mezinárodní kmitočtové koordinace s Rakouskem dojde 25. května 2020 k vypnutí vysílání na vysílači Jihlava Javořice ve stávajícím standardu DVB-T u multiplexu 3. (kanál 30).