Akce ale nově dostala zajímavý a netradiční nádech, přestože se mluvilo i o věcech méně příjemných.

Jedno z borovských sdružení, které nese název Trojháček, totiž místním seniorům připravilo program s názvem Bezpečný domov, který je zaměřen na prevenci kriminality právě vůči osobám staršího věku. Ta v poslední době raketově vzrůstá i na Havlíčkobrodsku, a proto je každá podobná snaha velmi vítaná. A nutno dodat, že nešlo pouze o jednorázovou aktivitu. Celý program, který finančně podpořil i Kraj Vysočina, totiž bude mít během následujících měsíců další pokračování.

„Této aktivity mladých lidí z našeho městyse si musíme velice cenit. Je to výborný nápad, navíc se jim podařilo celý program propojit nejen s nejstaršími občany jako posluchači, ale i s nejmenšími dětmi. Snad to bude mít na naše obyvatele pozitivní dopad," konstatoval starosta Havlíčkovy Borové, Otto Hájek.

„Letošní rok je rokem seniorů a právě to nás dovedlo k tomuto nápadu. Máme za to, že právě senioři patří mezi nejohroženější skupiny. Navíc se různé případy velmi množí i v našem blízkém okolí," uvedla za Občanské sdružení Trojháček jedna z organizátorek, Jana Havlíčková.

Budou pokračovat

Sobotní setkání bylo zaměřeno především na všeobecnou trestnou činnost.

Člen Policie České republiky, Roman Brukner, který zároveň právě v Havlíčkově Borové bydlí, seznámil příchozí s některými konkrétními příklady z okolí městyse a zhruba padesátce přítomných dal i některé základní rady, které by mohly zločinům vůči nejstarším lidem předcházet. A podle souhlasných reakcí návštěvníků, se dá soudit, že se akce setkala s úspěchem.

„Na dalších akcích se budeme zabývat třeba finanční gramotností, úskalími podomního prodeje, nebo například kyberkriminalitou," nastínila krátce témata dalších sezení se seniory Havlíčková.
Celý program doplnily svým vystoupením třeba i děti z místní mateřinky nebo živá hudba.

o.s. Trojháček
- vzniklo v Havlíčkově Borové v roce 2011 v době, kdy byl pronajímám obecní rybník „v Kopaninách"
- jde o neziskovou organizaci
- v jeho repertoáru je nejen úprava samotného rybníka a jeho okolí, vedení rybářského kroužku pro děti, ale také příprava společenských akcí pro širokou veřejnost