Děti se o netopýrech dozvěděly mnoho užitečných informací od Petry Hlaváčové ze Stanice Pavlov, která si pro ně připravila přednášku s promítáním. V ní se návštěvníci seznámili s tajemným způsobem života netopýrů, dozvěděli se, proč se jich lidé kdysi báli, jaká je jejich strategie lovu nebo jak mohou sami přispět k jejich ochraně.

"Problémem je především úbytek úkrytů v budovách i v podzemí. U budov to souvisí s jejich zateplováním, při kterém jsou všechny štěrbiny v domech zaslepovány. Pokud se tyto rekonstrukce dělají, je potřeba, aby se s netopýry počítalo a jejich úkryty se zachovaly i po rekonstrukci," přiblížila dětem hlavní rizika, která netopýry ohrožují, Petra Hlaváčová.

Prozradila také, proč na některých stromech mohou narazit na modré trojúhelníky. "Označené stromy jsou hnízdištěm vzácných druhů, třeba práve netopýrů, a nesmí se proto pokácet," vysvětlila. V regionu se s touto značkou můžeme setkat třeba v lesích na Vysoké. Organizátoři akce si pro děti připravili i pestrý doprovodný program. Mohly si vyzkoušet prolézání sítí, ozdobit si netopýří perník nebo si pohladit hendikepované netopýry z Pavlova. Na závěr akce se potom vydaly do nedalekého parku, kde mohly probouzející se netopýry pozorovat s pomocí bat-detektoru.