„Město připravuje velký projekt regenerace," informovala Jana Merunková z oddělení majetku a investic Městského úřadu Ledeč nad Sázavou.

V rámci tohoto náročného projektu jsou plánovány rozsáhlé úpravy. „Regenerace panelového sídliště Stínadla předpokládá úpravy, spočívající zejména ve zkvalitnění stávající dopravní infrastruktury, to je komunikací a chodníků, kde by mělo dojít ke zkvalitnění jejich povrchu a jejich rozšíření, dále je počítáno s vybudováním nových chodníků a parkovacích míst," upřesnila Merunková. Nedostatek vhodných parkovacích míst, to je problém všech větších měst, Ledeč nad Sázavou není výjimkou. „Ano, míst k parkování je v Ledči dost málo," shodují se místní. „ Naštěstí jsou teď na náměstí parkovací automaty, když tam nebyly, obyvatelé Ledče si dělali z náměstí parkoviště, nelze se jim divit, když neměli kde postavit auto," konstatoval Petr Fiala z Havlíčkova Brodu.

„Součástí regenerace sídliště je proto i návrh nové parkovací plochy s kolmým stáním pro zhruba 20 osobních vozidel, pod bytovým domem v ulici Marie Majerové. Dopravní napojení je plánováno ze silnice Habrecká," vysvětlila Merunková. Další možné lokality pro vybudování nových parkovacích ploch jsou podle městského úřadu zatím v jednání.

Ledeč bude žádat stát o dotace

Proto obyvatele Ledeč zajímá, kdy se s úpravou na sídlišti začne. „V současné době je zpracována studie komunikací sídliště Stínadla a probíhá příprava podkladů pro zpracování projektové dokumentace," sdělila Merunková. Další důležitou kapitolou jsou finance.

Předpokládané náklady není možné prozatím uvést," sdělila Merunková. Vzhledem k tomu, že ještě město nemá k dispozici potřebnou projektovou dokumentaci. Výše nákladů se bude také odvíjet od ceny, kterou nabídne případný zhotovitel v soutěži o zakázku zhotovitelem. Jisté je, že se ale bude jednat o desítky milionů korun. „Předpokládaný termín, kdyby se měla regenerace sídliště uskutečnit, je rok 2016. Realizace projektu závisí na získání finančních prostředků z dotačního titulu na podporu tohoto projektu," konstatovala Merunková.

Ve městě Ledeč nad Sázavou je to v krátké době již druhá finančně náročná akce. Tou první byla rozsáhlá revitalizace zeleně, která se ale neobešla bez problémů a různých dohadů ze strany některých ledečských občanů. „ V případě úspěchu žádosti o dotaci na úpravy sídliště Stínadla bude veřejnost včas informována a úpravy řádně prokonzultovány, aby nedošlo k podobným nedorozuměním jako u revitalizace městské zeleně," zdůraznili ledečští radní. Výběrové řízení na dodávku projektové dokumentace už proběhlo, zpracuje ji firma z Hradce Králové za cenu 260 tisíc korun.