Duchovním otcem této myšlenky je nadační fond Aktivní ženy. Právě v budově nadačního fondu se děti scházejí. „Do kroužku chodí děti již od třetí třídy,“ sdělil za organizátory technického kroužku Petr Kotting.

Děti si říkají Šikuláčci. Učí se pracovat se stavebnicemi, modelovat figurky zvířátek. Do učebny dále chodí také žáci ze sedmé třídy, kteří se rozhodli příští rok opět účastnit soutěže Stavíme s Merkurem