Stavbu v hodnotě 8,5 milionů korun bude provádět a.s. Strabag. Na základě informací z předání stavby, ke kterému došlo dne 2.září, by mělo dojít k zahájení prací v 39. týdnu, to jest od 22.září. Práce by měly začít frézováním povrchu ve směru ze Ždírce, přesněji od křižovatky Na kanále, směrem na Krucemburk.

Během frézování, úprav krajnic a příkopu bude provoz na silnici nepřerušen, řízen semafory. Při pokládce asfaltových koberců bude silnice pro veškerý provoz zhruba týden uzavřena. Dokončení stavby je naplánováno na 43. týden, tedy do 25.října 2014.Příčinou zpoždění oprav silnice, neboť stavba měla začít už mnohem dřív, byly nejen průtahy kolem vydání stavebního povolení, ale i protesty ochránců přírody.

Investorem bude jihlavské Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). K opravě tedy nakonec přece jen dojde , ale zhruba s ročním zpožděním.Proti rekonstrukci silnice by dnes už neměli ochránci přírody nic namítat.