Uzavírka v tomto úseku potrvá do 31. října 2017. Důvodem úplné uzavírky bylo zjištění skutečného stavu mostu poté, co došlo k odbourání vrchních konstrukčních vrstev.

Stav konstrukcí totiž nesnese odklad opravy a je takový, že most je na konci své životnosti a jakákoliv provizoria jsou nevhodná. Dodavatel stavby položí před uzavřením mostu po pravé straně ve směru na Nové Ransko lávku pro pěší a cyklisty.

Zájemci o koupi kola mají dnes široký výběr.
Roste zájem o elektrokola, nejen mezi seniory

Místní komunikace Nové Ransko – Staré Ransko a dále směr Ždírec nad Doubravou (most přes Doubravku) bude uzavřena pro veškerý provoz mimo pěší a cyklisty. Bude zde povolen pouze provoz autobusů, vozidel IZS a dále vozidel zemědělců a firem, které zde provádí stavbu Nového rybníka a případně provádí těžbu v lesích. Povolenky bude vydávat Městský úřad Ždírec nad Doubravou a Úřad městyse Krucemburk.