Čtvrtkem počínaje bude uzavřena silnice II/347 mezi Světlou nad Sázavou a křižovatkou s komunikací číslo III/34736 u Dolního Města.

Důvodem uzavírky je rekonstrukce silnice. Ta bude spočívat v odfrézování živičných vrstev, opravě propustků, v sanaci některých vybraných a určených míst silnice II/347, dále pokládce nových asfaltových vrstev a úpravě krajnic v celém úseku.

Silnice bude uzavřena od 2. dubna do 31. srpna. Investorem stavby je Kraj Vysočina. Zhotovitelem stavby pak sdružení společností M – Silnice a Swietelsky