„Zhotovitelská firma provádí práce v rámci první etapy za úplné uzavírky, která skončí do 31. 10. 2019, a to od křižovatky ulice Hradní po areál betonárky CEMEX. Následně bude uzavírka rozšířena o úsek od silnice II/150 po ul. Hradní v termínu od 2. 9. 2019 do 31. 10. 2019,“ informovala o průběhu rekonstrukce mluvčí Eva Neuwirthová z Kraje Vysočina. Důvodem, proč se silnice modernizuje, je její nevyhovující stav.

„Vozovka vykazuje řadu poruch a nedostatků včetně nedostatků v odvodnění komunikace a dále se zde vyskytují závady typu sesuvu svahů. Na komunikaci v zásadě chybí záchytná bezpečnostní zařízení a vodorovné dopravní značení. Cílem stavebních úprav je odstranění závad a uvedení komunikace do řádného stavebně-technického stavu a zvýšení bezpečnosti provozu,“ upřesnila při zahájení rekonstrukce silnice Eva Neuwirthová.

V příštím roce se uskuteční druhá etapa rekonstrukce silnice od betonárky CEMEX po křižovatku s místní komunikací na konci obce Hradec a tento úsek bude zprovozněn k 31. 10. 2020. 

„V rámci přípravy území proběhlo kácení stromů a odstranění náletových dřevin. V současné době je už hotová železobetonová opěrná zeď, propustky pro odvedení vody ze silnice a přeložka vodovodu,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jan Hyliš. Probíhají práce na výstavbě silničního tělesa a zajištění zárubních zdí pomocí hřebíkových kotev. V rámci rozšířené uzavírky dojde na podzim k rekonstrukci stávající kanalizace ve správě Vodovodů a kanalizací Havlíčkův Brod, a. s., a následně bude upraven povrch komunikace včetně jejího příslušenství. Rekonstrukce by měla stát přes 70 milionů korun.