Oprava bude složitější, než se původně očekávalo. „Frézovala se obrusná konstrukční vrstva vozovky, aby bylo možné posoudit, kde a v jakém rozsahu bude třeba provést sanaci dalších konstrukčních vrstev. Odkrytí ukázalo, že vozovka není v dobré kondici a sanace bude třeba provést na většině její plochy,“ sdělil za investora akce, jímž je Ředitelství silnici a dálnic, Martin Buček.

Současně s těmito pracemi probíhá i odtěžení kořenů, které podél vozovky zůstaly po předchozích těžbách. „To je nutné k tomu, aby bylo možné upravit příkopy u silnice,“ vysvětlil na závěr Buček.