Důvodem je demolice starého mostu, který byl na konci své životnosti, a jakákoliv provizoria jsou nevhodná. Dodavatel stavby položil před uzavřením mostu po pravé straně ve směru na Nové Ransko lávku pro pěší a cyklisty.

Uzavírka má trvat do konce října, kdy bude nový most v ceně zhruba pěti milionů korun hotov. Investorem stavební akce ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava. Dodavatelem je společnost Mados MT s.r.o.