V celostátní soutěži Zelená informacím soutěžilo celkem 273 měst nad 5 tisíc obyvatel. Havlíčkův Brod získal ocenění za největší meziroční posun v prezentaci informací o životním prostředí. „Jde o ocenění Skokan roku, které jsme získali vůbec poprvé,“ přiblížila mluvčí havlíčkobrodského městského úřadu Alena Doležalová.

Odborná porota sestavena z organizátorů, partnerů soutěže a dalších odborných institucí hodnotila přehlednost a grafickou úpravu celkové prezentace města, uživatelskou přístupnost informací, rozsah, kvalitu a strukturu informací, grafickou a formální úpravu informací, pravidelnou aktualizaci informací, interakci s uživatelem a sociální sítě.

Ocenění převzala jedna z nejpovolanějších. „Cenu přebírala vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Marta Gerthnerová,“ informovala Doležalová.

Smyslem soutěže je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst. Cílem je dále motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem vhodných indikátorů.

Webové stránky o životním prostředí zcela změnily svoji podobu. „Webové stránky odboru životního prostředí se snažíme neustále vylepšovat,“ potvrdila Doležalová a nepopírá ani nějaká budoucí vylepšení.

„Pořad je co zlepšovat,“ dodala.