Do jejího provozu obec investuje nemalé prostředky. V současné době škole chybí í tělocvična, rovněž počet žáků je na kritické hranici.

„V roce 2015 byla provedena rekonstrukce školní kotelny včetně výměny kotle a regulace topné soustavy," informoval starosta Leoš Bláha a dodal, že základní škola v Lipnici dosud nemá tělocvičnu. „Žáci využívají pro tělocvik tělocvičnu Sokola Lipnice," upřesnil starosta.

Základní školu v devíti ročnících navštěvuje nyní 85 žáků. Demografický vývoj není příznivý a počet žáků se drží již delší dobu na téměř kritické hranici, proto dochází ke spojování tříd na 1. stupni v rámci možností zákona. Tomuto trendu je podle obecního úřadu těžko zabránit, souvisí se zaměstnaností v regionu, dopravou a s možností mladých rodin získat odpovídající bydlení v místě.

K 1. září 2007 obec zřídila příspěvkovou organizaci s názvem Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola v Lipnici nad Sázavou. Stavba původní budovy základní školy pochází z roku 1926. V prostorách budovy je škola, ale také umělecká škola, školní jídelna, družina a mateřská škola. Na druhý stupeň základní školy dojíždějí žáci z Krásné Hory, Dolního Města a menších okolních obcí. Jak zdůraznil starosta, škola je velmi dobře vybavena učebními pomůckami, zejména výpočetní technikou, takže má veškeré materiální předpoklady pro kvalitní výuku. Základní umělecká škola má pobočky v Okrouhlici, Krásné Hoře a Dolním Městě a celkově má okolo 70 žáků.