Jenže ani jeden prostor potřebám tělesné výchovy již dlouhodobě nevyhovoval, proto se vedení obce před časem rozhodlo vybudovat novou cvičební plochu. A zvolilo poměrně nezvyklé místo pro palubovku a šatny – nová tělocvična se totiž nachází na půdě zdejší školy, hned pod střechou, která také nedávno prošla kompletní opravou.

Práce započaly na podzim loňského roku a kolemjdoucím se tak při pohledu na školu naskýtal zvláštní obrázek. Na budovu byl totiž„přilepen" výtah, kterým se do nejvyššího patra dopravoval potřebný materiál. Nyní již tělocvična disponuje kolaudačním souhlasem. Děti tu tak najdou nejen zbrusu novou palubovku nebo malou horolezeckou stěnu, ale i nové sociální zařízení, sprchy, šatny a moderní nářadí.

„Akce byla spolufinancována z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, celkové náklady projektu činily takřka pět a půl milionu korun a podíl městyse byl zhruba 821 tisíc korun," konstatoval starosta Havlíčkovy Borové, Aleš Uttendorfský.

Bývalá malá tělocvična, která kdysi sloužila jako klasická třída, však nebude ležet ladem. Díky tomu, že se v rámci financování celé akce podařilo nakoupit také další potřebné vybavení a moderní posilovací stroje, by zde mohla brzy vzniknout nová posilovna. Nápad, se kterým před několika lety přišel bývalý ředitel školy a současný místostarosta obce Otto Hájek, se tak dočkal svého finále a kvituje ho i současná ředitelka borovské školy, Martina Brychtová.

„Jsem velice ráda, že jsme se dočkali nové tělocvičny. Dvouetapový projekt z roku 2008 stavební úpravy ZŠ a vestavba do půdního prostoru koncem loňského roku doběhl do finiše. Problém se školní tělocvičnou se vleče již dlouhou řadu let, a i když naše nové prostory zcela nesplňují parametry klasické tělocvičny, jsem upřímně ráda, že po letech pronajímání sokolovny a cvičení v malé tělocvičně se situace výrazně zlepšila a díky získaným finančním prostředkům z evropských fondů máme ve škole novou cvičební plochu. Věřím, že se tak zkvalitní nejen podmínky pro výuku tělesné výchovy, ale i podmínky pro zájmovou činnost žáků naší školy. V rámci komunitní školy počítám i s tím, že tělocvična bude zpřístupněna pro zájemce z řad veřejnosti. Všem milovníkům sportování přeji, aby si pohybové aktivity v nových prostorách užívali," uvedla Brychtová.

Jitka Štefáčková