Můžete prozradit, kde jste působil těsně před nástupem na jeníkovskou školu?
Pracoval jsem v Základní škole Wolkerova Havlíčkův Brod jako učitel.

Proč jste se rozhodl jít do konkurzu na místo ředitele právě pro jeníkovskou školu?
Již dříve jsem působil jako ředitel školy a cítil jsem, že mám ještě dostatek sil a zkušeností, abych řídil další takovou organizaci.

S ohledem na takovou zkušenost jistě máte jasnou koncepci a vizi s jakou do školy přicházíte.
Moje vize vychází z koncepce, kterou jsem představil již v rámci konkurzního řízení vyhlášeného městským úřadem. Rád bych především navázal na velmi dobré výsledky bývalého vedení školy a do budoucna bych rád v Jeníkově vytvořil školu moderní, ale také zdravou a alternativní.

Vždy, když do nějaké organizace nastoupí nové vedení, šeptá se okamžitě o propouštění zaměstnanců. Plánujete nějaké personální změny?
Na postech pedagogů zůstávají všichni učitelé, nikdo ze školy neodešel, nic se nemění a já žádné změny nechystám.

Vzhledem k tomu, že tento deník čtou i laici, kteří o pedagogice většinou mnoho nevědí. Pod pojmem alternativní si představí školu, kde se děti moc neučí, ale spíš si jen si hrají. Můžete prosím ty pojmy upřesnit?
Alternativní je všechno, co překračuje rámec školního vzdělávacího plánu. Pod pojmem zdravá si lze představit například školu, kde nebudou automaty na sladkosti, kde budou žákům místo toho nabízeny zdravé svačiny v podobě cereálií a mléčných výrobků.

Součástí areálu školy je rovněž základní umělecká škola. Můžete nastínit, jak si do budoucna představujete spolupráci těchto dvou subjektů? V Jeníkově se totiž objevují „zaručené" zprávy, že chcete uměleckou školu rušit.
Základní uměleckou školu rušit určitě nebudeme. Nevím tedy, odkud ty takzvaně zaručené zprávy přišly. Já osobně jsem se sešel s ředitelem Základní umělecké školy Světlá nad Sázavou, pod kterou Jeníkovská ZUŠ patří. Naopak jsme se dohodli na další spolupráci i na tom, že základní umělecká škola dostane k dispozici prostory po školní družině, kterou chceme přestěhovat do nové přístavby.

V současné době jste ředitelem základní školy přes měsíc. Jaké jsou vaše dojmy? Daří se plnit představy, s nimiž jste sem přišel?
Právě proto, že jsem ředitelem školy krátce, je příliš brzy na předčasné soudy. Zatím zklamán nejsem, naopak z jednání s městským úřadem v Golčově Jeníkově mám jen pozitivní dojem.