Náklady na stavební akci jsou přes 36 milionů korun. Z toho 30 milionů činí dotace z Ministerstva školství, zbytek pokryje městys Libice z úvěru. Práce provádí stavební firma ze Žďáru nad Sázavou. Práce by měly být provedeny do konce letošního léta.

Po celou dobu rekonstrukce budovy se děti z Libice vzdělávají v budově bývalého učiliště Štěpánov v sousední obci Bezděkov. Učiliště nechal pro potřeby základní školy upravit městys Libice nákladem asi 600 tisíc korun.