Příprava tohoto rozsáhlého projektu trvala několik let.

„Již v průběhu roku 2011 proběhly práce na projektové dokumentaci a po její úpravě v roce 2013, byla v únoru 2014 zpracována a podána žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí na podporu této akce pod názvem Stavební úpravy (zateplení obálky budov) – ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou a město dotaci na podporu tohoto projektu získalo," informoval odbor majetku a investic města Ledeč nad Sázavou.

Nejnižší nabídka

Následně se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, kdy nabídku s nejnižší nabídkovou cenou podala firma AGOS stavební z Pelhřimova, a to ve výši 16 856 391 korun.

K zahájení prací došlo v měsíci březnu 2015. Samotné stavební práce započaly na budově tělocvičny, následovala budova jídelny, kde práce probíhaly zejména v období letních prázdnin tak, aby byla co nejméně omezena výuka. Dále pak přišly na řadu oba pavilony a na začátku prosince proběhly práce dokončovací.

Dokončená stavba byla zhotovitelem předána dne 11. prosince loňského roku bez vad a nedodělků.

V rámci stavby bylo provedeno také zateplení obvodového pláště objektu, výměna výplní otvorů a související opravy a terénní úpravy plochy přilehlé k objektu, na závěr následovala barevná fasáda.