„Tělocvična je poslední částí rekonstrukce, takže nyní už můžeme říct, že máme skutečně hotovo. Je to pro nás v podstatě úplná novinka, protože dřív jsme cvičili v opravdu provizorních podmínkách, třeba v naší herně,“ svěřil se ředitel školy Vladimír Stýblo.

Nutnost rozšíření školy si uvědomovalo i vedení vísky s necelými třemi sty obyvateli. „Přestavbu jsme plánovali už dlouho. Do naší školy chodí i děti z okolních obcí, takže to bylo opravdu nutné,“ přidal se starosta Skuhrova Jaroslav Jambor.

Samotná tělocvična vznikla za rok, do stavebních úprav se ale pustili už v roce 2016. „Během těch čtyř let jsme kompletně opravili starou budovu a přistavěli jsme novou učebnu, jídelnu a hernu pro volný čas dětí a zmíněná tělocvična,“ vyjmenoval Stýblo. „Teď je z toho výstavní škola,“ liboval si.

To potvrdil i Dušan Chlad, který přístavbu projektoval. „Není moc obcí, kde by se pro nějakou stavbu takto nadchli. Pro děti tady vzniklo solidní zázemí a prestiž školy tím rozhodně vzrostla,“ vyzdvihl Chlad.

„Vše je tak připraveno a už jen čekáme, až se děti budou moci vrátit do školy. Plánovali jsme i slavnostní otevření pro veřejnost, ale kvůli koronavirovým opatřením jsme ho museli přesunout na neurčito,“ informoval Stýblo.

Nejsou to ale jen žáci, kdo se v nové tělocvičně proběhne. „Máme u nás poměrně dlouhou sportovní tradici. Spolky už se ptají, kdy si sem budou moci přijít zacvičit. Musíme tomu dát nějaká pravidla, ale rozhodně to bude přínosné nejen pro školu, ale pro celou obec,“ podotkl Jambor.

V místě dnešní přístavby dříve bývalo stavení. „To obec odkoupila s výhledem, že získala pozemky pro budoucí tělocvičnu. Čekali jen na dotaci. Opravdu si vážím odvahy zastupitelů jít do takového projektu a především osobnímu nasazení pana starosty,“ pochválil Stýblo.

Stavební práce vyšly na necelých dvanáct milionů korun, z čehož pět milionů tvořila dotace. „Zbytek jsme platili sami, ale musím říct, že nám nahrály lesní polomy. Na prodeji dřeva jsme vydělali asi čtyři miliony, které jsme použili na rekonstrukci,“ prozradil Jambor.

Určitou zvláštností skuhrovské školy, je její poloha. Stojí jen pár metrů od kostela a hřbitova. „Právě proto jsme se snažili dodržet původní ráz objektu. Nějaký moderní prvek by se sem nehodil,“ vysvětlil Chlad.

Škola ve Skuhrově, kam aktuálně chodí dvaapadesát dětí, byla založena před téměř třemi sty lety, v roce 1727. Původně dřevěnou budovu byla v polovině devatenáctého století vrchnost z Habrů nahradila kamennou. V průběhu let pak prošla dalšími změnami. Nejvýraznější jsou ale ty relativně nedávné, kdy byla celá přestavěna a zmodernizována.