„Celkové náklady na stavbu dosahují částky téměř 78 milionů korun. Podařilo se nám na stavbu získat dotaci z programu IROP necelých 52 milionů korun. Jedná se o projekt spolufinancovaný konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu výzvy Infrastruktura základních škol,“ upřesnil starosta Bohumír Nikl. Kvůli rekonstrukci školy si na dofinancování stavebních prací si město vzalo úvěr.

Rekonstrukce se týká školních pavilonů, číslo 2 a 3. V současné době podle starosty Nikla je prostavěno 46 milionů korun, město obdrželo již část dotace ve výši přes sedm milionů korun, z revolvingového úvěru město čerpalo 9 milionů.

Rekonstrukce spočívá v nástavbě obou pavilonů, projekt počítá s přemístěním sborovny, ředitelny a kanceláří. Díky rekonstrukci vznikne ve škole 10 nových odborných učeben, kabinety a skladovací prostory. U pavilonu číslo 3 bude výtah, který vyřeší bezbariérový vstup do budovy. V současné době probíhají ve škole vnitřní práce na rozvodech elektrických a datových sítí, budou i nové rozvody vody, topení a odpadů. Veškeré stavební práce se dějí za plného provozu školy. Celá stavba by měla být hotová v létě 2019. Stavbu provádí firma Vlastimil Zelený Brtnice.

„Projekt rozšíření kapacity Základní školy ve Ždírci nad Doubravou řeší několik problémů. Dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem prostor na prvním a druhém stupni a ve školní družině. Jedna třída prvního stupně je dokonce v prostorech mateřské školy,“ popsal situaci v základní škole ve Ždírci ředitel Ota Benc. .