Cílem jejich cesty byl Vodní dům. Jedná se o návštěvnické středisko, ve kterém najdete moderní expozici, která představuje dvě tváře vody.

Jednak vodu jako životní prostředí rostlin a živočichů – a pak také jako nezbytnou součást lidského života.

V atriu (na snímku) jsou vytvořeny umělé vodní kanály, jejichž tok lze ovládat pomocí čerpadel, mlýnků nebo hrází. Není náhodou, že celé středisko se nachází nedaleko hráze vodní nádrže Švihov (Želivka), důležitého vodního zdroje pro tisíce lidí, zabírající nemalou část Vysočiny.