„Tyto naše fiktivní firmy nazvané Spofert a Dreamstyle, jsou součástí projektu Moje první firma, který jsme připravili ve spolupráci s několika školami v Jihomoravském kraji," informoval ředitel základní školy Ota Benc.

Smyslem celého projektu je podpořit podnikavost a zprostředkovat mladým lidem hravou formou potřebné informace o podnikání a ekonomice.

„Podstatou projektu je, že žáci zakládají sice fiktivní firmy, ale ty jsou organizovány 
a pracuje se v nich jako ve skutečném prostředí. Funguje legislativa, účetnictví, marketing, platí se daně a podobně," upřesnil Benc.

Pomáhají odborníci

Fiktivní firmy ale základní škola nezaložila jen tak. Ve všech těchto oblastech probíhalo pro organizátory projektu školení pod dohledem odborníků z praxe.

„Zájmový útvar vedou dva kolegové, Martin Ležák a Ivana Dostálová Martincová, kteří odvádějí výbornou práci. Nyní je do projektu zapojeno asi 20 dětí z osmých a devátých tříd. Na základě této pozitivní zkušenosti jsme nabídli budoucím osmákům dokonce zařadit tento předmět do výuky pod názvem První firma. Téměř polovina všech žáků si tento předmět zvolila. Budeme ho v příštím a dalších školních letech vyučovat," zdůraznil Benc. Ten dodal, že fungování fiktivních firem je součástí širšího programu kariérního poradenství, které základní škola ve Ždírci nad Doubravou provozuje.

Na úvod žáci zapojení do projektu vyplnili dotazník, kde měli sepsat obory svého zájmu. Firma Spofert se zaměřuje na stavebnictví, maloobchod, zprostředkování obchodů a služeb. Žáci ji dokonce oficiálně zaregistrovali pod hlavičkou Fiktivních firem s akreditací ministerstva školství. Firma Dreamstyl se pro změnu zaměřila na textil, oděvnictví a maloobchod.

Projekt je dotovaný částkou převyšující tři miliony korun z Evropských sociálních fondů, dále z peněz Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.
Projekt seznamuje školáky s veškerými slastmi i strastmi podnikání. Zároveň budou školáci zapojení do projektu absolvovat exkurze v České národní bance a různých výrobních firmách. Na závěr školního roku proběhne velká přehlídka činnosti první ždírecké fiktivní firmy.